Teatr Muzyczny w Łodzi

O Teatrze

Do zadań Teatru Muzycznego w Łodzi należy współtworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez między innymi przygotowywanie i wystawianie dzieł muzycznych z narodowego i światowego repertuaru.

Swoje cele i zadania Teatr realizuje również poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie teatru, promocję kultury teatralnej, prowadzenie zawodowego zespołu teatralnego oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów artystycznych.

Teatr współpracuje z innymi środowiskami tworzącymi społeczny ruch kulturalny.

Repertuar